Lékaři

    Home / Lékaři

Lékaři

MUDr. Emilie Magdalena Kučerová – vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, úspěšně složila obě atestace. Po studiích pracovala 10 let v Oblastní nemocnici Kladno. Od roku 2007 působí v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, kde aktivně operuje. Má tři dcery.

MUDr. Kučerová ordinuje:

  • pondělí 8:00 – 16:00
  • úterý 9:00 – 17:00
  • středa 8:00 – 15:00
  • čtvrtek 8:00 – 12:00

MUDr. Kateřina Jarolímková – vystudovala FVL UK v Praze, složila obě atestace, 20 let pracovala na předních pražských klinikách. Věnuje se problematice asistované reprodukce, absolvovala stáž v Izraeli a v roce 2003 založila naší gynekologickou ordinaci jako součást projektu Psychosomatické kliniky Patočkova.

MUDr. Jarolímková ordinuje:

  • čtvrtek 13:00 – 15:00

MUDr. Luboš Karásek – vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a Fakultu vojenského zdravotnictví UNOB. Od roku 2016 působí jako lékař na gynekologické klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Věnuje se především operačnímu řešení nezhoubných gynekologických onemocnění a problematice pohlavně přenosných chorob.

MUDr. Karásek ordinuje:

  • pondělí 16:00 – 20:00

MUDr. Anna Herbst – vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze, praxi získala v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí. Pracovala v okresní Nemocnici Mělník, nyní působí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Absolvovala pracovní stáž v nemocnici Hospital e Maternidade Celso Piero v Brazílii. Má tři děti.

MUDr. Herbst ordinuje:

  • pátek 8:00 – 13:00